Kościół pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła jak i sama miejscowość Wiry należał do 1810 roku do zakonu kanoników regularnych zwanych Augustianami, którzy zostali sprowadzeni w rejon Ślęzy przez możnowładcę małopolsko-śląskiego Piotra Własta.

   Pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła i parafii pochodzi z XIII wieku. W regeście nuncjusza Galharda parafia w Wirach znajdowała się w dekanacie świdnickim Świątynia murowana została wzniesiona około 1500 roku w stylu późnogotyckim; w XVIII wieku została przebudowana. W latach 1906-1908 podwyższono sklepienie, odbudowano zakrystię i poszerzono środek kościoła nadając mu kształt krzyża.

   Obecnie jest to budowla jednonawowa z kwadratowym prezbiterium w którym znajduje się drewniany rzeźbiony ołtarz z obrazem patrona Michała Archanioła. Środek kościoła w formie krzyża, zajmują boczne ołtarze z figurą Matki Bożej oraz świętych. W zachodniej części budowli znajduje się wieża. W szczycie kościoła wmurowane dwa krzyże pokutne. Otoczenie kościoła jest obwarowane kamiennym murem.

 

 


GALERIA  ZDJĘĆ  Z  KOŚCIOŁA  W  WIRACH