Kościół filialny w Gogołowie, p.w. św. Marcina, jednonawowy, wybudowany z kamienia łamanego. W ołtarzu głównym postać św. Marcina - patrona kościoła. 

 

 

W lipcu 2004 r. odnowiono ołtarz boczny i dobudowano z czarnego granitu podstawę.

 

 

 

W kościele parafialnym w Wirach dokonano wymiany pokrycia dachowego z blachy na czerwoną dachówkę..

 

 

 

 

We wnętrzu kościoła trwają prace mające na celu odnowienie i zakonserwowanie ołtarzy i ambony.

 

 

 

W świątyni trwają również prace mające na celu odnowienie malowideł oraz zabezpieczenie ścian przed zniszczeniem. Końcowym efektem prac będzie wymalowanie wnętrza całego kościoła.