Kościół świętego Michała w Wirach  po 40 latch został poddany gruntownemu remontowi . 

Prace trwały  około trzech miesięcy .

 

 

 

 

 

 

i ukazały prawdziwe piękno zabytkowej świątyni

 

 

Ołtarz główny  z obrazem przedstawiajacym patrona kościoła  świetego Michała Archanioła.

 

 

 

W  prezbiterium kościoła poddano renowacji malarskiej sklepienie.

 

 

Renowacja ambony ukazała jej prawdziwe piękno.

 

 

Ołtarz boczny z obrazem Najświętszego Serca Jezusa po odnowieniu.

 

 

 

Ołtarz boczny z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany w 1718 roku.

 

 

 

Kamienna chrzcielnica z drewniana kopułą przedstawiającą chrzest Jezusa w Jordanie.

 

 

Drewniany krzyż z 1908 roku w bocznej kaplicy kościoła.

 

 

 

Organy z 1909 roku .

 

Parafianie odnowili meble stanowiące wyposażenie zakrystii, oraz ławki w kościele, oraz

 

 

drzwi wejściowe do kościoła.

 

 

Przy wsparciu finansowym władz gminy Marcinowice z panem wójtem na czele , oraz pracy parafian wkonano iluminacje kościoła świętego Michała Archanioła w Wirach.