wiry.png
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
p.w. św. Michała Archanioła w Wirach
Miejsce, z którego oglądamy panoramę.
Uwaga: obsługa JavaScript w przeglądarce jest wyłączona. Uniemożliwia to przeglądanie panoramy.
Zdjęcia do panoramy wykonano w lipcu 2009 roku w kościele parafialnym w Wirach.
Aby przewijać panoramę w lewo lub w prawo wystarczy najechać myszką na odpowiedni klawisz ze znakami '<' '<<' '>>' '>'.
Panorama
kościoła